Електронни устройства

Производство на електронни устройства
по задание на клиента

Входно-изходен модул за връзка между PLC контролер и машина

ОЩЕ »

Нестабилизиран захранващ блок

ОЩЕ »

Импусен захранващ източник

ОЩЕ »

Цифрови входове и изходи с управление по CAN / RS485 интерфейс

ОЩЕ »

Преобразувател от синусоидален към цифров сигнал за измервателни линийки


ОЩЕ »

Контролер за управление на машини за точкова заваркаОЩЕ »

Токоизправителен блок за електромагнитни спирачки за подемни съоръжения (електротелфри, асансьори, подемни платворми)

ОЩЕ »