Входно-изходен модул за връзка между PLC контролер и машина

Control Technic | Входно-изходен модул за връзка между PLC контролер и машина Control Technic | Входно-изходен модул за връзка между PLC контролер и машина

- 12 входа / 8 изхода
- Светодиодна индикация на всички входове и изходи
- Стандартен конектор CANON 25