Импусен захранващ източник

Control Technic | Импусен захранващ източник Control Technic | Импусен захранващ източник

- Захранващо напрежение 220VAC
- Изходно напрежение 2 х 12VDC(1.2A) / 1 x 12V(2.4A) / 1 x 24 VDC(1.2A)
- Изходен ток 1.2A
- Защита от късо съединение