Цифрови входове и изходи с управление по CAN / RS485 интерфейс

Control Technic | Цифрови входове и изходи с управление по CAN / RS485 интерфейс Control Technic | Цифрови входове и изходи с управление по CAN / RS485 интерфейс Control Technic | Цифрови входове и изходи с управление по CAN / RS485 интерфейс

- Захранване 12 / 24 VDC
- 8 цифрови входа / 4 цифрови изхода
- 16 цифрови входа / 8 цифрови изхода