Токоизправителен блок за електромагнитни спирачки за подемни съоръжения
(електротелфери, асансьори, подемни платформи)


- Бърз токоизправител (quick) – предназначен за ускорено изключване на спирачката
Захранващо напрежение 200 – 415VAC
Изходно напрежение 96 – 190VDC
Изходен ток 1.1ADC
Време на ускоряване за сработване на спирачката – Tr = 350ms

Control Technic | Бърз токоизправител (quick) Control Technic | Бърз токоизправител (quick) Control Technic | Бърз токоизправител (quick)


- Токоизправител – предназначен за включване на електромагнитна спирачка
Захранващо напрежение 200 – 415VAC
Изходно напрежение 96 – 190VDC
Изходен ток 2ADC

Control Technic | -	Токоизправител – предназначен за включване на електромагнитна спирачка Control Technic | -	Токоизправител – предназначен за включване на електромагнитна спирачка


- Токоизправител – предназначен за включване на електромагнитна спирачка
Захранващо напрежение 230VAC
Изходно напрежение 96VDC
Изходен ток 2ADC

Control Technic | -	Токоизправител – предназначен за включване на електромагнитна спирачка Control Technic | -	Токоизправител – предназначен за включване на електромагнитна спирачка