Нестабилизиран захранващ блок

Control Technic | Нестабилизиран захранващ блок Control Technic | Нестабилизиран захранващ блок

- Входно напрежение 220VAC;
- Изходно напрежние 24VDC;
- Изходен ток 5ADC;
- Светодиодна индикация за изгорял предпазител.