Контрол Техник

• Водеща инженерингова фирма с традиции в областта на проектирането, внедряването на нови технологии и автоматизация на производствени процеси в следните направления на промишлеността:

- машиностроене
- текстилна техника
- хранително-вкусова техника
- етикираща и бутилираща техника
- дървообработваща техника
- транспортна и подемна техника

• Успешно реализиране на редица големи проекти в България и чужбина;
• Благодарение на богатия ни опит, ние познаваме нуждите и проблемите на нашите клиенти, и това ни позволява винаги да отговорим на изискванията им, предлагайки технически решения на конкурентни цени.
• Изпълнението на всеки проект се осъществява при следните етапи: оферта, проектиране, изпълнение, пускане в експлоатация, обучение на обслужващия и поддържащ персонал.
• На всички проекти се извършва гаранционен и извън гаранционен сервиз през целия жизнен цикъл на крайния продукт.
• Консултанска дейност.

През годините Фирмата се развива в три основни направления:
- Инженеринг - приложни проекти
- Развойна дейност - проектиране и изработка на печатни платки, писане на софтуер за микроконтролери, PLC програмиране по задание на клиента, системи за събиране и обработка на информация.
- Изработка на електонни устройства, токозахранващи източници и контролери по заявка на клиента, проектиране и асемблиране на електрически табла с комутационна апаратура на водещи фирми.

Основен акцент на нашата дейност е подобряване и оптимизиране на производствените процеси, за увеличаване на ефективността и намаляване на разходите. Изключително много държим на гарантирано-качествената изработка, осигуряваща висока надежност, максимална степен на защита и безопасност, което в дългосрочен план се възвръща. Използваните средства се базират на стандартни и утвърдени технологии за автоматизация.