Модернизация на голямо-габаритна фреза модел 65А80Ф1

Control Technic | 65A80F1 Control Technic | 65A80F1 Control Technic | 65A80F1
Control Technic | 65A80F1 Control Technic | 65A80F1

Предимства: повишаване на точността на работа, повишаване на скоростта на бърз и работен ход, индикация на текущото състояние на машината и графична визуализация на алармите. Модернизацията е изпълнена с PLC контролер и тъч панел на Delta-Electronics и серво-техника на Артех