Модернизация на 5 координатен обработващ център MC032

Control Technic | MC032 Control Technic | MC032 Control Technic | MC032

Предимства: повишаване на точността на работа, повишаване на скоростта на бърз и работен ход, намаляване на времето за инструментална смяна;