Автоматично управление на тунелна пещ

Control Technic | Етикир машини

Предназначението на пеща е изпичане на капачки за буркани тип ОМНИЯ и TWISTOFF. Управлението на нагрева е безконтактно, с тиристорен регулатор. Скоростта на транспортната лента се регулира с честотен регулатор, което определя производителността на линията. Предвиден е авариен режим при спиране на електрозахранването чрез управление от акумулатори. Управлението е реализирано с PLC контролер на ColtrolTechnic.