Автоматично управление на настилвач на текстилна вата

Control Technic | Автоматично управление на настилвач на текстилна вата

Управлението на настилвач на текстилна вата е реализирано с PLC контролер на ColtrolTechnic.
- Измерване на изминатия път на настилвача с енкодер;
- Динамично задаване на позициите за движение;
- Регулиране на скоростта на настилвача със честотен инвертор;
- Скорост на настилвача 10m/min.