Управление на роторна етикир машина

Control Technic | Управление на роторна етикир машина

- Максимална производителност - 7000 бутилки/час
- Максимален диаметър на бутилката – 150mm
- Максимална дължина на етикета – 560mm
- Управление по позиция с оптичен датчик