Сепаратор на твърди частици

Control Technic | Сепаратор на твърди частици Control Technic | Сепаратор на твърди частици Control Technic | Сепаратор на твърди частици
Control Technic | Сепаратор на твърди частици Control Technic | Сепаратор на твърди частици

Напълно автономна система, работеща със дизелов агрегат на места където няма наличие на електро-захранване. Сепаратора е предназначен за отделяне на твърди фракции, както и на механичен отпадък.
Захранването на електрооборудването на сепаратора се осъществява от акумулаторна батерия – 12VDC.
Задвижването на изпълнителните механизми се изпълнява от хидромотори и хидравлични цилиндри. Управлението е реализирано с PLC контролер на Unitronics. Позволява се използване на GSM известяване за текущо състояние на сепаратора.